Sann opplysning?

Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer. Paleontolog Jørn H. Hurum ved NHM har bidratt i boken. 

Tittel: Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer

Forfattere: Merethe Roos og Johan Tønnesson (red.)

Bidrag: Siv Frøydis Berg, Kjell Lars Berge, Hilde Bondevik, Kerstin Bornholdt, Mads B. Claudi, Henrik Edgren, Eivind Engebretsen, Mona Forsskåhl, Olav Hamran, Ruth Hemstad, Hans Henrik Hjermitslev, Jørn H. Hurum, Øivind Larsen, Alexander Myklebust, Sissel Myklebust, Magne Nylenna, Lise Camilla Ruud, Svein Sjøberg og Sverker Sörlin.

Utgivelsesår: 2017

Forlag: Cappelen Damm undervisning

ISBN: 9788202566265

Pris: 499 NOK


Om boka

Denne boka undersøker bøker, tidsskrifter, aviser og reklametekster som kan fortelle om naturvitenskapens plass i skolen, helsevesenet, litteraturen og andre offentligheter fra midten av 1600-tallet og fram til i dag. Den er den første av sitt slag, og stiller spørsmål som kan belyse hvordan naturvitenskapens utvikling har formet samfunnet vårt. 

Hvordan sirkulerer naturvitenskapelig kunnskap mellom ulike befolkningsgrupper? Hvilken rolle har kristendommen spilt i vår forståelse av natur? Hvordan har forholdet vært mellom natur- og kulturfagene?

Boka inneholder nye bidrag av i alt 20 nordiske forfattere – historikere, naturvitere, medisinere, tekst- og litteraturforskere og spenner vidt: Fra slottspresten Escholts bok om jordskjelv fra 1657 via biskop Gunnerus’ skrifter på 1700-tallet, 1800-tallets lesebøker og 1900-tallets seksualopplysning til medisinsk fagformidling på 2000-tallet.

Publisert 2. okt. 2017 14:47 - Sist endret 2. okt. 2017 14:50