Hvorfor er det ikke lov å samle frø eller ta avleggere i Botanisk hage?

Vi får ofte spørsmål om det mulig å få frø eller avleggere fra hagens planter. Plantene i Botanisk hage er regulert av et strengt lovverk og utførsel av plantemateriale fra hagens samling er forbudt. Men både i museumsbutikken og på de årlige arrangementene Vårtreffet og Løkmarked, kan du skaffe deg spennende planter til hjemmet ditt. 

Ulike løk til salgs ved Naturhistorisk museum

På Løkmarkedet kan du skaffe deg løk fra spennende planter som kan pryde hjemmet ditt til neste år. Foto: Hanne Lene Skjeklesæther

Norske lover og internasjonale avtaler vi er forpliktet til regulerer innførsel og utførsel av plantemateriale fra botaniske hager. Det betyr at vi ikke kan selge eller gi bort planter. Uttak av en plante eller plantedeler fra Botanisk hage vil behandles som tyveri. Det kan også være miljøkriminalitet siden vi huser flere truede planter som er beskyttet av strenge lovverk. 

Ved å fjerne planter eller plantedeler forringes opplevelsen til andre besøkende, og vi mister muligheten til å bruke den til undervisning. Mange av plantene våre må dessuten dyrkes opp hvert år, og dersom frø fjernes vil vi i verste fall ikke kunne vise fram planten det påfølgende året. 

Les mer om Botanisk hages samlinger

Nasjonale og internasjonale regelverk

Konvensjonen om biologisk mangfold og Nagoya-protokollen er globale avtaler som sikrer bærekraftig bruk av biologisk mangfold. Et viktig prinsipp er at det skal være en rettferdig fordeling av fordelene. I praksis betyr det at når vi i Botanisk hage mottar en plante fra utlandet, så garanterer vi for at all forskning på denne planten skal komme giverlandet til gode. For eksempel dersom planten skulle vise seg å inneholde et viktig kjemisk stoff som kan brukes som medisin, så skal landet som har gitt bort planten få fordelene fra patentet. Dersom vi på noe vis skulle komme til å tjene penger på planten, så skal giver ha en rettferdig andel av denne fortjenesten.

De aller fleste plantene i Botanisk hage er kommet hit som frø. Det vil si at de er importert. Ved import av frø garanterer Botanisk hage at plantene ikke skal spres ut av hagen. Vi garanterer også at plantene ikke skal brukes kommersielt, men kun brukes til forskning, undervisning og bevaring. Import av fremmede arter er regulert av Tollvesenet og Mattilsynet. Her er det nasjonale lover og forskrifter som skal følges. Blant annet forskrift om fremmede organismer hvor botaniske hager er nevnt spesielt i § 3, bokstav j. Noen av våre plikter er nevnt i kapittel V i forskriften.

Det internasjonale frøbyttet

Botaniske hager bytter frø gjennom det internasjonale frøbyttet. Frøbyttet er gratis mellom hagene. De ulike hagene samler frø ute i naturen og tilbyr disse til andre hager i verden. Mange av frøene er samlet inn av frivillige som gjør dette på fritiden sin og som ikke får lønn. Disse frøene kommer til Botanisk hage med klausul om at de ikke skal selges eller gis bort til andre enn botaniske hager.

Les mer om det internasjonale frøbyttet – Index Seminum

Kjøp av frø, løk og planter 

I Naturhistorisk museum sin museumsbutikk kan du kjøpe løk, frø og levende planter. Dette er ikke planter fra Botanisk hage.

På Vårtreffet selges det planter i Botanisk hage. Disse plantene kommer fra vår venneforening, Botanisk hages venner. Dette er en frivillig ideell organisasjon som selger planter for å støtte Botanisk hage, men plantene som selges kommer ikke fra Botanisk hage.

Unntak

Det finnes noen få unntak fra regelverket. Mange av plantene i Oldemors hage er kulturarvsplanter som vi ønsker å spre. Disse kan du få kjøpt på det årlige Vårtreffet. Her kan du også noen ganger få kjøpt planter fra Urtehagen. Dette er imidlertid planter som ikke er kommet på vanlig måte til Botanisk hage.

Råtnende frukt og grønnsaker

Våre frukter og grønnsaker har mange bruksområder, ferske som råtnende. Vi bruker dem i undervisningen vår og til arrangementene våre. Noen frukter brukes også i terapeutisk behandling av demente. Mange frukter lar vi bevisst råtne slik at vi får mange fugler, insekter, sopp og bakterier i Botanisk hage, og slik at næringen går tilbake til jorda og vi kan begrense bruken av gjødsel. Og siden alle frukter inneholder frø, så har vi heller ikke lov til å ta dem ut av Botanisk hage.
 

Publisert 29. aug. 2019 13:22 - Sist endret 29. aug. 2019 13:22