Ønsker du å donere planter til hagen?

Naturhistorisk museum tar gjerne i mot planter fra publikum. Det er  imidlertid strenge regler for hvilke planter vi har lov til å ta imot, og vi stiller krav til hvilke planter vi ønsker å ha i samlingene våre.

Regler og krav

  • Plantene må være innsamlet på lovlig vis (les mer om dette under)
  • Vi må få tillatelse til å lagre personopplysninger i form av hvem som har samlet planten og hvor den er samlet inn. 
  • Plantene må gis uten vilkår. Dvs. vi må ha lov å bruke den i forskning, gi den videre og til å kaste den dersom den ikke lenger har verdi for oss. 

Planter av mulig interesse

  • Modne frø fra norske viltvoksende planter

Vi er ikke interessert i følgende planter

  • Hageplanter kjøpt på hagesenter eller tatt som avleggere fra hager
  • Potteplanter kjøpt på blomsterbutikk eller fått som avleggere
  • Frø som er kjøpt i Norge eller utlandet
  • Frø som er samlet i utlandet og som er innført uten tillatelse fra Tollvesenet og Mattilsynet.

Fredede planter

Innsamling av fredede planter krever tillatelse fra Miljødirektoratet. Oversikt over fredede arter finner du på Miljødirektoratets hjemmesider og i Lovdata.

Prioriterte arter

Oversikt over prioriterte arter finner du på Miljødirektoratets hjemmesider og i Lovdata.

Innsamling av prioriterte arter som finnes i kun ett fylke krever tillatelse fra Fylkesmannen

Innsamling av prioriterte arter som finnes i flere enn ett fylke krevet tillatelse fra Miljødirektoratet

Innsamling i verneområder

Oversikt over verneområder finner du enkelt i kartløsningen Naturbase. Ved å klikke på kartet finner du også informasjon om hvem som er forvaltningsmyndighet for hvert enkelt område.

Innsamling i verneområder krever tillatelse fra den enkelte forvaltningsmyndigheten

Import av planter og frø fra utlandet

Krever ofte tillatelser fra Tollvesenet og Mattilsynet. Sjekk deres nettsider for mer informasjon.

Publisert 4. sep. 2019 15:35 - Sist endret 4. sep. 2019 15:41