Naturtypekart i Botanisk hage

Våren 2017 lagde elev-grupper fra naturfag- og geografi-fagene ved Hersleb videregående skole kart over naturtypene i Botanisk hage. Vinnerkartet ble laget av gruppen som besto av Aridsj Safar, Alex Ramin og Feven Tekhlay.

Emneord: Botanisk hage, Naturtyper
Publisert 28. juni 2017 11:46 - Sist endret 28. juni 2017 11:47