Naturtypekart i Botanisk hage

Våren 2017 lagde elev-grupper fra naturfag- og geografi-fagene ved Hersleb videregående skole kart over naturtypene i Botanisk hage. Vinnerkartet ble laget av gruppen som besto av Aridsj Safar, Alex Ramin og Feven Tekhlay.

Emneord: Naturtyper, Botanisk hage
Publisert 28. juni 2017 11:46 - Sist endret 17. jan. 2019 09:29