Botanikeren, benken og debatten

Bilde av benk i Botanisk hage
Fra Linnébenken ser du utover Systematisk hage.

I Botanisk hage har vi mange benker. Noen av dem har fått navn etter kjente personer som har betydd mye for botanikken generelt eller vår hage spesielt. Ved Systematisk hage står Carl von Linnés benk. Hva er bakgrunnen?

Svensken Carl von Linné startet kartleggingen av dyr og planters slektskap på 1700-tallet. Dette er grunnlaget for den biologiske systematikken med slekter, familier og klasser. Benken som er oppkalt etter Linné, er plassert med utsikt over Systematisk hage fordi plantene her er organisert ut fra slektskap. 

Høsten 2020 fikk vi en henvendelse fra bydelsutvalget i Gamle Oslo. De ønsket at Naturhistorisk museum fjernet dedikasjonen til Linné på benken og oppfordret oss til å opplyse om flere sider av hans virke. Vi ble oppfordret til å fremstille han ikke bare som botaniker, men også som mannen som laget den første formelle klassifiseringen av menneskeraser. Dermed la han grunnlaget for den vitenskapelig rasismen.

Carl von Linné og botanikk var motiv på den svenske hundrekronersseddelen fram til 2017. 

Debatten som fulgte, og som mediene kastet seg på, skapte store overskrifter. Noen hevdet at benken måtte fjernes – andre mente at hverken skiltingen eller benken var noe problem.

Naturhistorisk museum bestemte seg for å beholde benken. Samtidig ønsket vi å lytte til de som engasjerte seg i saken. Og vi ønsket å se nærmere på hvordan benken bør presenteres.

Derfor arrangerte vi et dialogmøte 11. juni 2021. Ungdommer fra nabolaget og andre sentrale aktører ble invitert til en samtale om benken og hvordan vi bør forholde oss til historiske skikkelser vi i dag oppfatter som problematiske.  

Slik ble benken skiltet sommeren 2021

Linné-benken

Fra denne benken ser du ut over Systematisk hage. Benken har fått navn etter den svenske naturforskeren Carl von Linné (1707 – 1778) for arbeidet han gjorde innen plantesystematikk. Han beskrev et stort antall arter, og innførte systemet med et todelt vitenskapelig navn som nå brukes i hele verden.

Linné var den første som offisielt plasserte mennesker i gruppe med apene. Det var omstridt i samtiden. Han delte også menneskeheten inn i undergrupper etter hudfarge. Dette er feilaktig blitt brukt som et vitenskapelig argument for rasisme. Forskningen i dag tar sterk avstand fra dette.

Benken er laget av lind, som har det vitenskapelige navnet Tilia cordata.

The Linnaeus Bench

From this bench you can study the Systematic Garden. The bench is named after Swedish naturalist Carl Linnaeus (1707 – 1778) for his work on plant systematics. He described many species and introduced the system with binomial scientific names that we still use today.

Linnaeus was the first to officially classify humans among the apes, which was controversial in his time. He also divided humans into groups based on skin colour. This has erroneously been used as a scientific argument for racism. Modern researchers strongly dissociate themselves from this.

 The bench is made of linden wood, which has the scientific name Tilia cordata.

Bakgrunn – Carl von Linné

Maleri av Carl von Linné
Carl von Linné, Wikipedia Commons

Født i Småland i Sverige i 1707, døde i Uppsala 1778.

Studerte medisin og botanikk og tok doktorgrad i Nederland. Ble senere professor i medisin og naturhistorie ved Uppsala Universitet.

Utga en rekke bøker, deriblant «Species plantarum» (1753) som ble startpunktet for de vitenskapelige plantenavnene vi bruker i dag. Her lister Linné opp alle kjente planter og deler dem inn i slekter og arter.

I sin inndeling av dyreriket plasserte Linné mennesket nær apene. Videre delte han inn mennesker i undertyper etter hudfarge. Dette er senere blitt brukt som grunnlag for den biologisk rasismen.

Bakgrunn – biologisk rasisme

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) skriver på sine nettsider:

Den historiske bakgrunnen for begrepet rasisme er en feilaktig oppfatning om at det finnes ulike menneskeraser med ulike mentale evner og ulik verdi. Når arvelige biologiske egenskaper legges til grunn for å dele inn mennesker i påståtte «raser», snakker vi om biologisk rasisme.


Store norske leksikon skriver bl.a. følgende om rasisme:

Den historiske bakgrunnen for begrepet rasisme er at det tidligere var vanlig å dele inn menneskeheten i ulike «raser». Dels skjedde dette ut fra fysiske kjennetegn som hår- hud- og øyenfarge og kroppshøyde. Ofte ble det også gjort feilaktige koblinger mellom slike synlige trekk og mentale egenskaper, som moral og intellekt. 

Bakgrunn – Linnés benk i Botanisk hage

Bilde av Linnebenken med plakat om dialogmøte
Benken er plassert ved Systematisk hage fordi Linné regnes som grunnlegger av den moderne systematikken. Foto: Dag Inge Danielsen, NHM

Dette er en av flere benker som ble satt opp i forbindelse med Botanisk hages 200-års jubileum i 2014.

Benken er laget av lind. Dette har sammenheng med at etternavnet Linné er inspirert av en stor lind som var tuntre på familiegården i Småland.

Møbeldesigner Martin Ramstad Rygner har tegnet og produsert benken. Produksjonen ble støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Benken ble innviet av Sveriges ambassaderåd Isabelle Schlyter 9. september 2014.

Benken har tre uttrekksskuffer med små gjenstander fra planteriket, dyreriket og mineralriket.

 

Hva skjedde i 2021?

Deltagere fra paneldebatt samles ved benk
Sittende på Linné-benken: Hashim Mayow og Brit Lisa Skjelkvåle. Bak fra venstre Stian Antonsen, Jon Aga og Dag O. Hessen. Foto: Truong Pham, NHM

Dialogmøte om Carl von Linné og benken arrangert av Naturhistorisk museum 11. juni 2021.
Deltagere: Stian Antonsen (SV, Bydel Gamle Oslo), Jon Aga (leder av ungdomsutvalget i bydel Gamle Oslo), Dag O. Hessen (biolog og forfatter), Hashim Mayow (samfunnsdebattant) og Brit Lisa Skjelkvåle (direktør for Naturhistorisk museum).
Les artikkelen på våre nettsider.

Opptak av dialogmøtet «Hva skjer med Norges mest omtalte benk».
Se hele arrangementet i opptak. (YouTube)

«Denne benken i Botanisk hage skapte debatt. Nå har museet funnet en løsning.»
Aftenposten, 14.06.2021

«Ny diskusjon om «rasistisk» benk: – Vi skal ta tilbake tryggheten i parken.»
UniForum, 11.06.2021

«Denne benken vekket sterke følelser. Slik løste de det.»
Khrono, 11.06.2021
 

Sagt og skrevet i debatten