Historiske benker

Benken markerer at Frederik VI ga Tøyen gård til det nyopprettete norske universitetet, som i 1814 besluttet å anlegge sin botaniske hage på eiendommen.

Vil det ikke være fint å sitte på en benk, skue utover et flott kulturlandskap og høre vakker fuglesang over deg – helt uavhengig av vær og årstid?

Jens Holmboe beskrev plantematerialet som ble gravd ut i vikingskipet fra Oseberg. Benken til hans minne står i Vikinghagen.

Fra benken som er dedikert til den moderne systematikkens far ser man ut over Systematisk hage.

Der Moes piletrær vokste plasserer vi en benk i tørket pil, skapt av kunstneren Tom Hare.

Oslo-benken i Botanisk hage er utformet slik at hele den politiske Oslo-benken kan ta plass.

Botanisk hage er dynamisk, og her gjenbrukes en 80 år gammel kanadapoppel som benk.

Siebkes skiferbenk bærer spor fra Jordens urtid og helt fram til i dag.

Norsk Teknisk Museums jubileumsgave til NHM er en benk inspirert av kataloger fra Christianias jernstøperier på 1880-tallet.