Gressbenken

En benk av levende materiale.

Gressbenken eller Gressklippan (etter IKEAs Klippan) ble anlagt i august 2013.

Gressbenken er bygd opp med et skjelett av sveiset armeringsjern. For å kunne holde på jorden er skjelettet kledd med hønsenetting. Det er benyttet ferdiggress som er plugget for å oppnå kontakt mellom jord og gressrøtter. Gresset bør ikke tørke ut i etableringsfasen, det er derfor viktig å vanne jevnlig. Når gressrøttene vokser innover i vekstmassen, er det derimot gunstig å vanne sjeldnere slik at røttene stimuleres til å søke innover/nedover i vekstmassen.

Denne sofaen har en begrenset levetid. Du er velkommen til å sitte i den, men vis omtanke for det levende materialet.

Gressbenken innvies 25. juni 2014. Du finner den nedenfor Gamlehagen, eller ved å gå opp eikealléen og ta til høyre like før toppen.

Ansvarlige: Nils-Petter Bergersen, Anne Finnanger, Nils Ifver Skinnarland, Liv Aarvoll. Benken er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Publisert 27. sep. 2013 10:03 - Sist endret 18. nov. 2014 16:12