Historiske benker

Denne benken ble laget av store blokker med naturis, som en del av islabyrinten som iskunstner Peder Istad lagde til NHM-jubileets åpningsarrangement

Vil det ikke være fint å sitte på en benk, skue utover et flott kulturlandskap og høre vakker fuglesang over deg – helt uavhengig av vær og årstid?

Oslo-benken i Botanisk hage er utformet slik at hele den politiske Oslo-benken kan ta plass.

Siebkes skiferbenk bærer spor fra Jordens urtid og helt fram til i dag.

Botanisk hage er dynamisk, og her gjenbrukes en 80 år gammel kanadapoppel som benk.

Der Moes piletrær vokste plasserer vi en benk i tørket pil, skapt av kunstneren Tom Hare.

Benken markerer at Frederik VI ga Tøyen gård til det nyopprettete norske universitetet, som i 1814 besluttet å anlegge sin botaniske hage på eiendommen.

En benk av levende materiale.

Jens Holmboe beskrev plantematerialet som ble gravd ut i vikingskipet fra Oseberg. Benken til hans minne står i Vikinghagen.

Fra benken som er dedikert til den moderne systematikkens far ser man ut over Systematisk hage.

Norsk Teknisk Museums jubileumsgave til NHM er en benk inspirert av kataloger fra Christianias jernstøperier på 1880-tallet.