Stachyurus retusus

Latin: Stachyurus retusus

Blomsten til denne planten var helt ukjent for vitenskapen. Men det var før en innsamlingsekspedisjon til Kina brakte den til Botanisk hage. 

I planteverdenen er det fortsatt mange ukjente arter. Noen er beskrevet og noen finnes i herbarier, uten at man vet hvor den vokser eller hvordan blomsten ser ut.
Stachyurus retusus er en slik art. Eller var, rettere sagt. I september 2018 blomstret den for første gang i Botanisk hage i Oslo. Det spesielle er at den ikke finnes i kultur noe annet sted i verden, ikke i Kina og ikke i andre botaniske hager. Dermed var det en liten verdensnyhet som fant sted på Tøyen.

Minisystematikk

Orden:
Crossosomatales

Familie:
Stachyuraceae

Slekt:
Stachyurus


Her finner du den