Mulch

Mulching betyr å påføre et organisk eller ikke-organisk materiale som jorddekke rundt planter. Det er ikke etablert et godt norsk begrep som dekker det engelske begrepet mulch, men både kompost, strø og dekke er brukt i sammenheng med mulching.   

Bildet kan inneholde: tre, anlegg, woody plante, blomst, blad.

Flere av trærne i Botanisk hage har et lagt med mulch rundt stammen som har flere beskyttende egenskaper. Foto: Tor Carlsen

Foto: Tor Carlsen

De siste årene har vi brukt egenprodusert kompostjord, og egenprodusert flis som dekke rundt trær i Botanisk hage. Noen lurer på hva dette er godt for, og noen har gitt uttrykk for at de ikke synes det er pent.

Trær og busker, der de vokser ute i naturen, forsyner seg selv med organisk materiale fra løv og plantedeler som faller ned og blir en del av miljøet rundt plantene. I parker og hager blir ofte slikt nedfall ryddet bort. Mulch etterligner og kompenserer for den naturlige delen av miljøet som ryddes bort.

Flere beskyttende funksjoner

Mulch har også det fordelen at det holder gressklipperen og gresstrimmere unna stammer og røtter, og vi unngår dermed skader på dem. Det motvirker også komprimering av jorda gjennom tråkk. Komprimering kan føre til at røtter dør.

Mulch demper også temperatursvingninger. Trær og planter er sårbare for sterk veksling i temperaturen. Mulch isolerer mot kulde, og beskytter røttene mot sol og høy temperatur.
Mulch fører til lavere fordamping fra rotsonen, og motvirker uttørking. 

Mulch fra flis og kompost tilfører organisk materiale og bedrer jordstrukturen. En rekke mikroorganismer deltar i nedbryting av flis og kompost. Dette tilfører jorda økt aktivitet, lufter, og bedrer strukturen. Når det organiske materialet brytes ned, tilføres jorda essensielle næringselementer som plantene kan ha nytte av.

Spredning av ugressfrø, skadelige insekter og sykdommer kan være et problem ved bruk av flis og kompost. Både flis og kompost kan varmebehandles for å begrense denne risikoen. Mulch fra friske planter som produseres og brukes lokalt, vil som regel ikke være noe problem.

Lokalprodusert

Mulch i Botanisk hage produseres og brukes her. Vi er opptatt av at de resursene som produseres her blir her, og at vi tilfører så lite som mulig utenfra. Det er ulike meninger om Mulch og hvordan den tar seg ut. Mulch er i høy grad funksjonelt, og signaliserer at treet blir tatt vare på.
 

Publisert 15. des. 2019 18:55 - Sist endret 15. des. 2019 18:55