Systematisk hage

Systematisk hage gir en oversikt over blomsterplantenes slektskapsforhold og utviklingshistorie. Anlegget viser også den store variasjonen som finnes i planteriket når det gjelder former, farger og tilpasninger til pollinering og frøspredning.

Fra Systematisk hage ble anlagt i 1953 og fram til i dag har den systematiske inndelingen av plantene endret seg som en følge av ny og bedre kunnskap om arvematerialet (genkartlegging). Denne kunnskapen har endret oppfatningene om slektskapsforhold og familieavgrensninger. En god del planter er derfor flyttet innen anlegget for å holde tritt med ny plantesystematikk.

Det sirkelformede anlegget representerer etterkrigstidens funksjonalisme. De siste årene har anlegget vært under restaurering. Kantene har blitt rettet opp, høydene justert og avgrensningen av bedene har blitt ført tilbake til sin opprinnelige form.

Anlegget viser både enfrøbladete planter som gress, siv og liljer og tofrøbladete planter i mange familier, fra soleiefamilien til korgplantefamilien. Ettårige blomsterplanter, flerårige urter og busker har funnet sin plass i den systematiske hagen.

Publisert 28. des. 2007 10:46 - Sist endret 11. nov. 2017 09:00