Forsøksfelt for testing av engetablering

Høsten 2017 etablerte vi flere forsøksfelt i Botanisk hage. Hensikten med disse feltene er å teste ut ulike metoder for anretting av eng. Her kan du følge med på hvordan prosjekter utvikler seg i løpet av 2018. 

Forsøksfelt
Publisert 15. feb. 2018 15:38 - Sist endret 15. feb. 2018 16:00