Syenitt

Syenitt på Skandinavisk rygg. Foto: Torstein Helleve, NHM

Syenitt består hovedsakelig av mineralene feltspat, kvarts og glimmer. Disse mineralene inneholder mange grunnstoffer som plantene tar opp når bergarten forvitrer og grunnstoffene løses opp i jordsmonnet. Dette gir næringsstoffer til mange ulike planter.

Publisert 8. juni 2015 13:32 - Sist endret 15. des. 2019 10:34