Skifer

Kvartsitt på Skandinavisk rygg. Foto: Torstein Helleve, NHM

Skiferen fra Oppdal består hovedsaklig av mineralet kvarts, som er et silisiumdioksid. Dette er en hard bergart som forvitrer langsomt. I denne prosessen danner den kiselsyre som gir et jordsmonn med lav pH. Kun spesialiserte plantearter klarer å vokse her.

Publisert 8. juni 2015 13:32 - Sist endret 15. des. 2019 10:34