Norsk malurt – disjunkt utbredelse

Norsk malurt på Skandinavisk rygg. Foto: Torstein Helleve, NHM

Norsk malurt er en liten kurvplante med en spesiell utbredelse. Den finnes kun tre atskilte steder i verden, i Norge, Skottland og Ural. Slik «atskilt utbredelse» kalles disjunkt. Hovedutbredelsen er i Norge, der den vokser på rabber og berghyller.

Av Flora: Norsk malurt
Publisert 8. juni 2015 13:32 - Sist endret 15. des. 2019 10:34