Marmor

Marmor på Skandinavisk rygg. Foto: Torstein Helleve, NHM

Marmor består av mineralet kalsitt, som er rent kalsiumkarbonat. Dette gir et jordsmonn med høy pH og få andre næringsemner enn kalsium. Noen planter er spesialisert for et slikt vekstmiljø. Disse slipper konkurranse fra plantearter som ikke trives i et så spesielt jordsmonn.

Publisert 8. juni 2015 13:32 - Sist endret 15. des. 2019 10:34