Blindurt – kleistogam og bisentrisk fjellplante

Blindurt. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Blindurt er en flerårig plante i nellikfamilien. Blomsten er først hengende, senere opprett. Blindurt er kleistogam (fra gresk: kleistos - lukket; gamos - ekteskap), som betyr at blomsten ikke åpner seg og at planten dermed blir selvpollinert. Blomsten har som regel bare det oppblåste begeret som er karakteristisk for mange i Silene-slekta. Dette kan være en tilpasning til uforutsigbar tilgang på pollinerende insekter i fjellene. Imidlertid har blomstene av og til åpne blomster, som gir planten mulighet for krysspollinering. Blindurt har en bisentrisk utbredelse. Den vokser på to atskilte steder i Skandinavia, dels i sør fra Hardangervidda til Dovrefjell, dels i nord fra nordre Nordland til vestre Finnmark.

Publisert 8. juni 2015 13:32 - Sist endret 15. des. 2019 10:34