Flora: Mogop

MogopMogop Pulsatilla vernalis er først opprett og senere nikkende. Den er hvit inni og fiolett med myke hår på utsiden.

Hos den andre norske arten i slekten, kubjelle, er blomstene helt fiolette. De lange, hårete griflene blir sittende igjen på smånøttene, som sitter mange sammen i toppen av det opprette fruktskaftet.

Når fruktene er modne, spres de med vinden. Artsnavnet vernalis kommer av det latinske ordet for vår (ver).

Planten vokser i fjellet i Sør-Norge samt i de øvrige europeiske fjellkjedene, men har som de andre artene i slekten ellers en hovedsakelig østlig utbredelse i Europa, knyttet først og fremst til tørre stepper. Mogop er fylkesblomst for Oppland.

Publisert 27. mars 2017 12:39 - Sist endret 11. nov. 2017 11:29