Skandinavisk rygg: Fjell og flora fra Skandinavia

Et tverrfaglig anlegg hvor vi ønsker å gjøre reklame for Skandinavias flora og geologi.

Rødsildre Saxifraga oppositifolia er en av plantene som blir å finne på Skandinavisk rygg. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Ved å bygge et stykke norsk fjellheim i Fjellhagen i Botanisk hage ønsker vi å øke publikums interesse og kunnskap om vår egen natur. Her kan en skoleklasse få undervisning om naturmangfold. En forbipasserende kan forberede seg før sommerens fjelltur. En student kan lære om endemiske arter. En turist kan oppleve noe av norsk fjellnatur. Og alle kan oppleve vår nasjonalblomst bergfrue!

Å få et område med fjellplanter fra vårt eget plantegeografiske område er viktig både i formidlings- og bevaringsøyemed. NHM har arbeidet tverrfaglig med anlegget, og geolog, botaniker og gartnere har samarbeidet. Vi viser representative bergarter som skifer, granitt og marmor. Publikum skal oppleve at plantene er avhengig av berggrunnen de vokser på. Berggrunnen gir opphavet til jordsmonnet planten fester røttene sine i og trekker næring ut fra. Det er stor forskjell på næringsinnholdet i mineraljord dannet i de tre utvalgte bergartene. Planter har ulike krav til miljøet sitt, og anlegget rommer tørre rabber, skredmark, partier med dypere jordsmonn og fattig og rik myr.

Fjellplanter vokser langsomt. Beliggenheten på Tøyen er ikke optimal for arter som issoleie og bergfrue, og vi er usikre på om vi får til de høyalpine artene. Anlegget inneholder også en flott skiferplate med flere arter av lav, disse kan bli ekstra vanskelige å få til å trives. Vi må regne med å prøve og feile og ta tiden til hjelp før anlegget vil være på sitt beste.

Fjell

Flora

Publisert 4. okt. 2013 09:20 - Sist endret 11. nov. 2017 21:51