Russesvalerot

RussesvalerotFoto: Kristina Bjureke, NHM

Russesvalerot Vincetoxicum rossicum er i spredning på øyene og i kystsonen i Indre Oslofjord. Arten er i Norge observert kun på kalkrik grunn rundt Indre Oslofjord og i Drammen. Voksesteder er i hovedsak lysåpne plasser, ustabile skråninger, kantkratt og steinete områder. De siste ti årene er det registrert at arten kan etablere seg i tett løvskog og på fukteng.

Bekjempelse av russesvalerot (pdf, faktaark fra FAGUS)

Publisert 18. aug. 2010 15:55 - Sist endret 11. nov. 2017 09:00