Osloryggen

På Osloryggen viser vi et utvalg av arter som er typiske for den kalk- og skiferrike berggrunnen i Indre Oslofjord.

Foto: Per Aas, NHM

I dette anlegget vises bare arter som opprinnelig hører hjemme i Oslo-området, og er typiske for øyene og kystområdene rundt Indre Oslofjord. Noen av disse plantene har sin nordligste forekomst i Oslo-området, andre er vanlige langs hele kysten av Sør-Norge.

Osloryggen ble anlagt til Oslo bys 1000-års jubileum i år 2000. Spesielle Osloplanter er fylkesblomsten bakkekløver, Trifolium montanum; og dvergtistel, Cirsium acaule, som har sitt eneste norske voksested i Oslo.

Vårblomstringen i Oslo-området er representert ved arter som blåveis, Hepatica nobilis; kubjelle, Pulsatilla pratensis; hvitveis, Anemone nemorosa; gulveis, A. ranunculoides; marianøkleblomst, Primula veris og liljekonvall, Convallaria majalis. Fargerike innslag på Osloryggen om sommeren er det lilla blodstorkenebbet, Geranium sanguineum; det blå dragehodet, Dracocephalum ruyschiana; den kremhvite knollmjødurten Filipendula vulgaris, og den gule krattalanten, Inula salicina. Disse plantene danner en fargesprakende palett på Osloryggen fra begynnelsen av juni til et stykke ut i juli. Velsmakende og duftende innslag er bakketimian, Thymus pulegioides, og bergmynte, Origanum vulgare.

Noen av de omtrent 90 artene på Osloryggen er truet i naturen. Dvergtistel, C. acaule, vokser i dag kun i Oslo. Hvitmure, Drymocallis rupestris, er også sjelden og har i dag kun tre-fire kjente lokaliteter i Norge. Voksestedene trues både av gjengroing og slitasje som følge av økt ferdsel. Forekomstene av dvergtistel og hvitmure er sannsynligvis rester av en større utbredelse fra den gang klimaet var varmere.

En av Botanisk hages viktige oppgaver er å ivareta levedyktige bestander av disse truete artene. Botanisk hage fungerer som en levende genbank for dvergtistel, Cirsium acaule; hvitmure, Drymocallis rupestris; ertevikke, Vicia pisiformis; bakkekløver, Trifolium montanum; dragehode, Dracocephalum ruyschiana; fagerrogn, Sorbus meinichii, og flere andre sjeldne plantearter i områdene rundt indre Oslofjord.

Publisert 28. des. 2007 08:57 - Sist endret 23. apr. 2018 14:18