Oldemors hage - klonarkiv og sansehage

Oldemors hage tar vare på den grønne kulturarven. Her blir gamle prydplanter fra Østlandet stilt ut og bevart for ettertiden. Den sentrale delen av hageanlegget er tilrettelagt som en sansehage for personer med demens.

Foto: Per Aas, NHM

Levende kulturminner

Til en gammel hageplante er det gjerne knyttet personlige historier om hvordan den har vandret fra person til person. Planter ble med på flyttelasset eller var gaver ved spesielle anledninger. Historiene gir innblikk i folks verdier og i tidligere tiders samfunnsstruktur.

Genetiske ressurser

Gamle hageplanter har også stor biologisk verdi. Dette er planter som gjennom lang tid har overlevd i norsk klima. De har egenskaper som kan mangle hos moderne sorter som selges i dag. Gamle hageplanter utgjør derfor en viktig del av det biologiske mangfoldet innen kulturplanter, og har verdi for framtidig hagebruk.

Oldemors hage - et klonarkiv...

Mange gamle prydplanter er ikke lenger i handelen og står derfor i fare for å forsvinne. I Oldemors hage vokser det om lag 500 slike planter, samlet inn fra gamle hager over store deler av Østlandet. Eierne av hagene har fortalt både om hagens historie og om den enkelte plantens historie. Staudene i Oldemors hage er derfor viktige ”objekter”, både naturvitenskapelig og kulturhistorisk, og de utgjør et klonarkiv.

...og en sansehage

Den sentrale delen av Oldemors hage er utformet som en sansehage, tilrettelagt for personer med demens. Denne delen er avskjermet med gjerde, porter og busker slik at den demensrammede kan gå i hagen på egen hånd, til tross for orienteringsproblemer. Stien er utformet slik at man kommer tilbake til utgangspunktet. Anlegget er bygget opp med gammelmodige elementer som benker, lysthus, vannpumpe og stakittgjerde. Hagen har et tett flor av fargerike og duftende planter gjennom hele sesongen. Hit kan demensrammede med følge komme og ha gode øyeblikk sammen. Oldemors hage skal gi publikum gode sanseopplevelser – og kanskje vekke til live gamle minner fra barndommens hage.

Samarbeidspartnere

Oldemors hage er et samarbeidsprosjekt mellom Botanisk hage, Norsk Genressurssenter og Senter for fagutvikling og forskning/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo kommune.

Publisert 3. des. 2007 13:31 - Sist endret 25. okt. 2018 09:31