Vårkornell

VårkornellFoto © Per E. Aas, NHM

Vårkornell Cornus mas , også kalt bærkornell, er en av våre tidligblomstrende prydbusker. Den blomstrer på bar kvist, og hele busken dekkes da av små, gule blomsternøster.

Vårkornell er utbredt i Sør-Europa og Sørvest-Asia. Der blir den et 10-12 m høyt tre, hos oss blir den oftest en 3-5 m høy busk. Fruktene er 1.5 cm store røde steinfrukter. I middelhavslandene brukes disse til saft, syltetøy og desserter. Her i Oslo er fruktsetting uvanlig.

Vårkornell må krysspollineres for å sette frukt, derfor må man ha to busker for at pollinering skal være mulig.

Publisert 9. apr. 2010 10:33 - Sist endret 12. des. 2019 21:13