Økologi

Spisslønn blir sjelden mer enn 150 år gammel. I naturen finnes treet ofte i tørr skog og urer, gjerne på steder med varmt lokalklima. Den hører til edelløvskogen og tåler kalkrik jord. I parker blir den lett ugrasaktig fordi de store frømengdene lett spirer i bed mellom andre planter.

Det er vanlig, spesielt mot slutten av sommeren, å se svarte flekker på lønneblader. De dannes av en sopp som heter lønnetjæreflekk (Rhytisma acerinum) som bare finnes på lønneblader. Lønnen kan også få meldugg (Uncinula tulasnei) som er en sopp som danner grå mugglignende overtrekk på bladene.

Publisert 23. jan. 2014 16:00 - Sist endret 12. des. 2019 21:15