Navn

Lønn om vinteren. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Alle våre norske planter har et norsk og et botanisk navn. Det vitenskapelige navnet på spisslønn er Acer platanoides. Det vitenskapelige navnet brukes over hele verden. Acer er slektsnavnet, og det finnes mange arter av lønn som aIle heter Acer. Platanoides er artsnavnet, og det finnes kun én art i verden som heter Acer platanoides. De vitenskapelige navnene betyr ofte noe, i dette tilfelle betyr Acer skarp eller bitter. Platanoides betyr som ligner Platanus (platan). Platan vokser bl.a. ved Middelhavet og har nesten samme form på bladene som vår spisslønn.

Spisslønn heter Norway Maple på engelsk. Fint at Norge får være med på ”internasjonale” navn!

Publisert 23. jan. 2014 16:00 - Sist endret 12. des. 2019 21:15