Sommereik

Sommereik i blomstring. Foto: Kristina Bjureke, NHM

De berømte Oseberg- og Gokstadskipene ble bygget i eik. En viktig årsak til at de er så godt bevart, er at eik er svært motstandsdyktig mot råte. Eik har ofte blitt brukt til båtbygging. I perioden 1500-1750 ble store deler av eikeskogen vår hogget til dette formålet.

Gamle, hule eiketrær er levested for en mengde arter. Så mange som 1500 ulike arter er knyttet til gamle eiketrær. Ask og eik er de løvtrærne som får løv sist om våren. Ifølge et gammelt ordtak skal man kunne se hvordan sommeren blir ved å følge med på hvilken av artene ask og eik som først har løvsprett om våren: ”Ask før eik gir steik, eik før ask gir plask.”

Eik trenger mye lys og varme. Vi sier at den er et varmekjært løvtre. Den vokser bare i et belte langs kysten av Østlandet og Sør-Norge.

Publisert 28. mai 2013 08:00 - Sist endret 12. des. 2019 21:14