Utbredelse

Pollenanalyser av slekten Salix viser at den kom til Norge rett etter siste istid, for 9000-10000 år siden. Identifikasjon av de enkelte artene innen slekten Salix er vanskelig, så det er slekten pollenanalytikere kan uttale seg om.

Selje vokser i hele Norge og Norden, unntatt Island, Færøyene og Svalbard. Den forekommer nord til Hammerfest, og i Sør-Norge når den opp til 1140 m.o.h. på Hardangervidda.

Publisert 27. mai 2013 17:41 - Sist endret 12. des. 2019 21:14