Slekt og familie

Selje tilhører slekten Salix. Salix og Populus er slekter i pilefamilien, Salicaceae. Som fossil er familien kjent tilbake til kritt (65-135 millioner år siden).

Det er vanlig med hybrider i slekta Salix. Disse hybridene kan være fertile, og det kan gjøre artsbestemmelser vanskelige. Unge skudd og sterile individer kan være umulige å artsbestemme.

Det vitenskapelige navnet på selje er Salix caprea. Caprea kommer fra det latinske ordet capra som betyr geit. Geit beiter løv og kvist av selje, og er et mulig opphav for navnet.

Publisert 27. mai 2013 17:40 - Sist endret 12. des. 2019 21:14