Økologi

Selje har mye pollen og nektar. Pollenet og nektaren er protein- og energirike, og er derfor viktig mat for nyvåknede eller nyklekkede humler og bier. Uten selje og andre Salix-arter hadde det vært vanskelig for for dem å overleve de første ukene på våren, når det er få andre planter som blomstrer.

Selje er et lyskrevende tre som vokser i mange miljøer. Du kan finne selje i kantsoner og skogbryn, på bergskrenter, langs strender, bekkekanter, grøfter og veikanter, og i skog som ikke er for tett.

Publisert 27. mai 2013 17:40 - Sist endret 12. des. 2019 21:14