Selje i litteraturen

Olav Aukrust. Foto:  L. Forbechs eftf. (Kristiania). Tilhører Nasjonalbiblioteket

Det finnes mange dikt hvor selje er med. Her er utdrag av to av de mest kjente:

Emne

Det dei gjorde, handgjort var det.
Dåmen av naturi bar det.
Galdt det fagert fløyteljod,
Då var seljegreini god.

Olav Aukrust (1883-1929) skrev diktet ”Emne” i diktverket ”Hamar i Hellom” (1926).

Fløytelåt

Selja står saftgrøn og sevjemjuk,
kvistfri og ferdig til fløytebruk
For hage smågutehender.

Tonen kjem smygende, mjuk og var,
Aukar i kraft og fær døyvde svar
Langt bort fra andre grender.

Jakob Sande (1906-67) skrev diktet "Fløytelåt", som inngår i diktsamlingen ”Guten og grenda” fra 1945.

Publisert 27. mai 2013 17:36 - Sist endret 12. des. 2019 21:14