Selje

Når sevjen stiger opp i treet om våren, kan du lage seljefløyter av greinene. Sevjen smaker søtt, og tar du barken av en liten grein, er den god å slikke på.

Selje. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Om våren, før bladene kommer, får noen seljer store rakler: gåsunger. Det er hannblomstene til seljen. De blir etter hvert gulfargede av alle modne pollenbærerne som stikker ut. På hunnplantene utvikles hunnrakler. De er lysegrå. Selje har altså separate hann- og hunnindivider, de er særbu.

Selje har vært et økonomisk viktig tre i Norge. Løv og greiner har blitt brukt til husdyrfôr, særlig for sauer og geiter. Fjerningen av årsskuddene gav trærne en fasong som gjorde at de lignet mer troll enn trær.

De gamle grekere, indianere og vikinger visste at bark fra selje virket febernedsettende og lindret smerte. Virkestoffet salisylsyre, som brukes i mange febernedsettende preparater, har fått navn etter det latinske slektsnavnet for selje: Salix.

Publisert 27. mai 2013 17:31 - Sist endret 12. des. 2019 21:14