Utbredelse

Rogn er et vanlig tre i hele landet fra sør til nord, fra kysten og opp i fjellet. Fordi arten spres med fugl og pattedyr, finner man ofte mye rogn og andre arter i slekta på steder der fuglene søker ly, for eksempel i skogkanter. De finnes også sørover og ut mot kysten i den retningen fuglene trekker om høsten, særlig i bratte skrenter og på åpne, solvendte steder.

I Sør-Norge finner vi rogn opp til 1500 moh. Det er et pionértre og vokser i skogbryn over hele Europa, bortsett fra middelhavslandene og i Alpene, videre østover til Sentral-Asia hvor grensen til andre nærstående arter er vanskelig. Videre finner vi rogn i nordlige Nord-Amerika. Det danner sjelden egne bestander, men vokser oftest som enkelttrær blant andre treslag.

Publisert 28. apr. 2014 16:39 - Sist endret 12. des. 2019 21:15