Slekt og familie

Rogn Sorbus aucuparia tilhører rosefamilien, Rosaceae. Asalslekten, Sorbus, er en stor slekt med 100-200 arter av trær og busker, hvorav tretten arter vokser vilt i Norge. Syv av de norske artene er endemiske for Norge, det vil si at de finnes bare her i landet. Mange av disse vokser bare på et svært begrenset område, f.eks. nordlandsasal, sørlandsasal og grenmarasal.

Flere av de norske artene er svært sjeldne og regnes som truete i Norsk rødliste 2010. Mange av disse er knyttet til kystnære og bebygde strøk, og er dermed svært sårbare for utbygging og arealendringer.

Av de norske artene er det bare rogn og sølvasal som formerer seg kjønnet, altså ved å sette frø etter pollinering og befruktning. Disse artene er diploide og har dobbelt sett med kromosomer. De andre artene er tri- og tetraploide (har tre og fire sett med kromosomer) og er trolig oppstått etter krysninger mellom diploide og tetraploide arter. Disse formerer seg ukjønnet, dvs. at de kan sette frø uten befruktning.

Man kan lett kjenne igjen de ulike sorbusartene på bladformen. Rogn har finnete blad, mens slektningen sølvasal har hel bladplate. De andre artene har blader som viser gradvise overganger mellom disse to, sannsynligvis som resultat av krysninger mellom rogn og sølvasal eller deres hybrider.

Rogn er en svært variabel art med en rekke underarter, varieteter og former på verdensbasis. I Norge har vi to underarter; vanlig rogn og fjellrogn, men forskjellene mellom dem er dårlig undersøkt. Mens vanlig rogn oftest er et tre, er fjellrogn ofte bare en stor busk. En annen forskjell er behåring på blader og blomsterstengler (mer hår på vanlig rogn).

Publisert 28. apr. 2014 16:42 - Sist endret 12. des. 2019 21:15