Kuriosa

Flogrogn i Botanisk hage. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Det har vært knyttet mye overtro til rogn. Man skulle for eksempel ikke ha rogn i båten da det betydde ulykke. Samtidig hadde mange rogn som tuntre da det vernet mot ondskap.

Flogrogn, dvs. en rogn som spirt og har slått rot oppe i andre trær, beskyttet mot spøkelser og annen trolldom. Det er også fortalt at ski av flogrogn går av seg selv, og at hvis man hadde økseskaft av flogrogn, så hogger en seg ikke.

Rogn er også brukt til å spå om vær og snøforhold. Dog er ikke spådommene helt entydige. Noen har lært at mye rognebær gir mye snø til vinteren, eller «rognen skal bøye seg like dypt under snøen som under bæra». Andre har lært at mye rognebær gir lite snø til vinteren, fordi rogna ikke skal bære tyngde både sommer og vinter.

Publisert 28. apr. 2014 16:45 - Sist endret 12. des. 2019 21:15