Blad

Foto: Kristina Bjureke, NHM

Bladene hos rogn er ulikefinnete med oftest 6-8 par jevnstore, sagtannete småblad. Endesmåbladet har samme form og størrelse som de øvrige bladene. De er dunete på undersiden. Om høsten får de mørkerød eller gul farge, før de felles. Bladene er 10-20 cm lange, og småbladene opp til 6 cm.

På kraftig voksende langskudd kan endesmåbladet av og til være større enn de andre, langt utdradd og med flere lapper. I slike tilfeller kan rogn forveksles med fagerrogn. Denne hormonforstyrrelsen ser vi ikke på blomsterskudd.

Publisert 28. apr. 2014 17:02 - Sist endret 12. des. 2019 21:15