Osp

Osp i blomstring. Foto: Jan Wesenberg

Har du hørt uttrykket «å skjelve som et ospeløv»? Ospebladet har en lang, flat bladstilk som gjør at det beveger seg ved det minste vindpust. Det latinske navnet tremula betyr skjelve.

De fleste har nok brent osp uten å være klar over det. Ospeved brenner rolig og uten etterglød, noe som gjør at de er velegnet materiale til fyrstikker. Utover sommeren er det mange ospeblader som får et grått mønster. Dette skyldes ganger etter larven til ospeminérmøll. Til tross for at mange blader blir angrepet, er det av liten betydning for treet.

Publisert 28. mai 2013 08:11 - Sist endret 12. des. 2019 21:13