Økologi

Hassel hører med blant de varmekrevende løvtrærne. Den trenger varme somre og kjølige vintre. Jordbunnen bør være mineralrik og helst noe kalkrik. Det meste av vår varmekrevende edelløvskog har forsvunnet, ettersom den vokste på steder hvor jorden og klimaet er mest gunstig – og der er det nå kultivert jordbruksland. I dag finner vi oftest hassel i skogkanter eller som busksjikt under andre løvtrær.

Vil man finne den spennende planten skjellrot (en blekrosa parasitt uten klorofyll) bør man lete under hassel eller or. Den snylter på røttene, spesielt til hassel.

Publisert 7. mars 2013 18:16 - Sist endret 12. des. 2019 21:13