Blomst og frukt

Hannrakler av hassel. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Hassel blomstrer tidlig på våren, før bladene kommer. Hassel er sambu, det vil si at den har både hann- og hunnblomster på samme tre. Hannblomstene sitter på lange, hengende rakler, og hver enkel hannblomst har fire pollenbærere. Hunnblomstene sitter i hunnrakler som små knoppformete kuler på greinene, der bare de røde arrene stikker ut.

Hasselnøtten er frukten til hassel. Trærne kan sette nøtter allerede når treet er 5 år gammelt. Umodne nøtter er omgitt av en grønn og sur hams. Dette er en måte å beskytte nøttene slik at de ikke blir spist for tidlig. Om frøene spres før de er modne og spiredyktige kan de ikke gro opp til nye planter.

Hasselnøttene faller rett ned på bakken eller er dyrespredt. Mange dyr og fugler spiser nøttene, som eksempelvis ekorn, smågnagere, nøtteskrike, nøttekråke og spettmeis. Noen dyr hamstrer mat. De samler forråd av frø og frukter om høsten som de gjemmer og kan spise om vinteren. Iblant finner ikke ekornet eller fuglene igjen sine forråd, eller så kan dyret ha blitt spist opp eller dødd på andre måter før fruktene er spist opp. Da kan frøet spire til våren. Denne typen av dyrespredning kalles hamstringsspredning.

Hunnblomst av hassel. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Publisert 7. mars 2013 18:16 - Sist endret 12. des. 2019 21:15