Gråor

Den gang trærne kunne tale sa oretreet: «Skjærer du meg så blør jeg, hogger du meg så dør jeg.» Dette sagnet spiller på at det kommer en karakteristisk rød farge når man skjærer i oretrær.

I Norge har vi to arter av or: svartor og gråor. Gråor vokser vilt over nesten hele landet. Hunnraklene til or likner en kongle. For å skille grå- og svartor kan man se på stilken til hunnraklene. Gråor har kort stilk og svartor har lang. Bladene kan også være til hjelp for å skille dem. Bladet til gråor er spisst, i motsetning til svartor hvor det er butt.

Or blomstrer meget tidlig på våren, til og med før snøen har smeltet. Den produserer mye pollen som spres med vinden, og er et av de treslagene som er mest plagsomme for pollenallergikere. Gråor vokser raskt og er svært nøysom. Den har derfor stor betydning som erosjonsvern, særlig i leirjordsområder. Den brukes også til vindskjerming.

Publisert 28. mai 2013 08:08 - Sist endret 12. des. 2019 21:13