Eik

Gamle, hule eiketrær er en morsom plass å leke. Desto viktigere er de som levested for en mengde arter. Så mange som 1500 arter er knyttet til gamle eiketrær.

Eik. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Eik har blitt mye brukt til båtbygging. I perioden 1500-1750 ble store deler av den norske eikeskogen rasert til dette formålet. Osebergskipet og Gokstadskipet ble bygd av eik. Skipene er så godt bevart fordi eik er svært motstandsdyktig mot råte.

Ask og eik er de løvtrærne som får løv senest om våren. Ifølge et gammelt ordtak skal man kunne se hvordan sommeren blir ved å følge med på hvilken av artene ask og eik som først har løvsprett: ”Ask før eik gir steik, eik før ask gir plask.”

Eik trenger mye lys og varme. Vi sier at den er varmekjær. Den vokser bare i et belte langs kysten av Østlandet og Sør-Norge.

Publisert 13. jan. 2014 15:59 - Sist endret 12. des. 2019 21:13