Bøk

Frukter av bøk. Foto: Kristina Bjureke, NHM

”Det er et yndigt land, det står med brede bøge...”,

Slik lyder første strofe i Danmarks nasjonalsang. I Danmark er bøk et utbredt treslag. I Norge har vi derimot få områder med bøkeskog. Den største finner vi i Larvik. Før løvsprett om våren er det vakre tepper av hvitveis i bøkeskogen. Utover sommeren er derimot skogbunnen nokså blottet for vegetasjon. Ser man opp i den tette krona, skjønner man at det er lite livsnødvendig lys som slipper gjennom.

De fleste har nok tygget på bøk. Trevirket avgir verken lukt eller smak og er derfor et velegnet materiale for ispinner. Før i tiden ble tavler av bøk brukt til å risse inn runer på. Flere bøketavler med runer ble kaldt bøkr. Ordet ”bok” kommer dermed fra bøketreet.

Siden bøk er så sparsomt utbredt i Norge, er det få lokalnavn knyttet til bøk. Men både Bogstad og Bogerud har fått navn etter treet. Nøttene til bøk spres blant annet med ekorn, mus og nøtteskrike.

Publisert 28. mai 2013 07:56 - Sist endret 12. des. 2019 21:13