Utbredelse

Askeslekten er mest utbredt i tempererte strøk på den nordlige halvkule. Det fins imidlertid også arter som vokser i tropiske Amerika og Asia. Vår ask vokser vill i hele Europa, unntatt i de nordligste delene og i sørlige deler av Spania og Portugal. Utbredelsesområdet strekker seg østover forbi Svartehavet til Det kaspiske hav.

Asken vandret inn til Norge fra sør i en varm periode etter siste istid, for 7000-4500 år siden. I Norge vokser ask vill i kyststrøkene og litt innover i landet i Sør-Norge, og nord til og med Nord-Trøndelag. Videre nordover til Nord-Troms er asken plantet, og flere steder har den spredt seg fra plantete trær og blitt naturalisert. Vestfold og Telemark er de fylkene der det vokser mest ask. Ask vokser fortrinnsvis i lavlandet, men i Seljord er den registrert opp til 720 m.o.h.

Beitende dyr spiser gjerne ung ask. Den gang man hadde mye dyr på skogsbeite, holdt de nede nyrekrutteringen. På gjengroingsmark, det vil si tidligere kulturmark som ikke lenger blir brukt og derfor er i ferd med å gro igjen, kan det til tider skyte opp tett med ask.

Publisert 16. mai 2013 13:49 - Sist endret 12. des. 2019 21:13