Kuriosa

Yggdrasil. Ill.: Friedrich Wilhelm Heine, 1886

Norrøn mytologi

Yggdrasil var verdenstreet som bredte sine greiner ut over hele verden. Under treet samlet gudene seg til rådslagning. Grunnen til at treet var en ask, var at det var det gildeste av alle trær. Det står omtalt i den norrøne litteraturen i Voluspå, Grimnesmål og i Snorres Gylvaginning, som ble skrevet ned på Island i løpet av 1200-tallet.

Ask og Embla var de to første menneskene på jorden i den norrøne skapelsesberetningen. Ask var, som navnet indikerer, skapt av en askekvist, mens kvinnen Embla var skapt av en almekvist.

Sommervær

Ask og eik er de løvtrærne som får løv sist. Ifølge gamle talemål skal man kunne se hvordan sommeren blir ved å følge med på hvilken av artene ask og eik som først har løvsprett om våren: ”Ask før eik gir steik, eik før ask gir plask.”

Kalendermerke

I gammel tid, da man brukte planter som tegn på når tiden var inne for forskjellige aktiviteter, ble det sagt at når askeløvet var på størrelse med en barnehånd, kunne hestene finne nok fôr i fjellet.

Tradisjoner

Asken er tuntreet fremfor noe. Dette har trolig sammenheng med verdenstreet Yggdrasil. Fra gammelt av har skikken med tuntre hatt sammenheng med forfedredyrkelse.

Kjente personers bruk av ask

Skikjelken som Nansen brukte på ferden over Grønland ble laget av ask, og kan i dag ses på Skimuseet i Oslo. Det samme gjelder skiene til Kong Haakon 7.

Deltakerne i Nansens (nr. 3. f.v.) Grønlandsekspedisjon: Foto: Siems & Lindegaard, 1888

Publisert 16. mai 2013 13:34 - Sist endret 12. des. 2019 21:13