Ask i litteraturen

Agnar Mykle skrev Sangen om den røde rubin i 1956, samme årm som dette portrettet ble tatt. Foto: Nasjonalbiblioteket/Wikimedia Commons

Presten og dikteren Claus Frimann (1746-1829) har skrevet et hyllingsdikt til en ask som sto der han vokste opp, på Selje prestegård. Lyrikerne Halvor J. Sandsdalen og Arild Stubhaug utga diktsamlinger med bl.a. dikt om ask i henholdsvis 1960 og 1974.

Ask, et viktig tre i den norrøne mytologien, står omtalt i flere av eddadiktene som ble skrevet ned på Island på 1200-tallet.

Ask Burlefot i bøkene Lasso rundt fru Luna og Sangen om den røde rubin av Agnar Mykle er en av de best kjente romanfigurene i norsk litteratur.

Publisert 16. mai 2013 13:33 - Sist endret 11. jan. 2020 05:05