Blad

Et askeblad er det vi kaller et sammensatt blad. Det består av 9-15 småblad (finner) som sitter parvis motsatte på midtnerven og avsluttes med ett enkelt småblad. Det er det vi kaller et ulikefinnet blad. Småbladene er smale, spisse og 4-10 cm lange.

Ask er et av de løvtrærne som får løv sist på våren og feller bladene først om høsten. Bladene er fortsatt grønne når de felles. I parken på tidligere Norsk Landbrukshøyskole på Ås (nå Universitetet for miljø- og biovitenskap) ble det i en tolvårsperiode registrert tida for lauvsprett på ask. Gjennomsnittsdatoen var 18. mai.

Publisert 16. mai 2013 13:33 - Sist endret 12. des. 2019 21:13