Ask

Verdenstreet Yggdrasil var en ask. Den favnet hele verden, og under dens greiner møttes gudene til rådslagning. Ask, som regnes som den første mannen i den norrøne skapelsesberetningen, var skapt av en askekvist.

Asken Fraxinus excelsior er et kongelig tre, den kommer sist og går først! Dette utsagnet forteller at asken er det siste treet som får blader om våren og det første som feller dem om høsten.

På 1970-tallet trodde folk at askeavkok kunne løse alle helseproblemer, og prisene på askeved steg til himmels. Både ski og husholdningsredskaper ble hogget opp for pengenes og helsens skyld.

I Norge regner vi en ask på 20 meter som stor, men det har blitt målt trær på over 40 meter. Ask begynner først å blomstre når den er ca. 30 år. Den blir sjelden eldre enn 200 år. Ask står oppført som en «sårbar» art i Norsk rødliste 2015. Dette skyldes angrep av soppen askeskuddbeger som gir askeskuddsyken.

Publisert 16. mai 2013 13:33 - Sist endret 12. des. 2019 21:15