Økologi

Knopper av alm. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Alm hører med blant de varmekjære edelløvtrærne. Den krever god sommervarme, men tåler vind, vinter, snø og kulde bra. Treet er nokså lyskrevende, og tåler forurensning godt. Treet trenger dyp, næringsrik, helst kalkholdig jord med god fuktighet.

Man finner alm i skog, og gjerne i varme, sørvendte lier og urer. Den finnes ofte spredt blant andre løvtrær. Almen danner treklynger på gunstige steder, men ren almeskog er mindre vanlig. Det finnes allikevel enkelte steder, spesielt inne i fjordene på Vestlandet, bl.a. i Luster.

Publisert 5. mars 2013 09:26 - Sist endret 12. des. 2019 21:13