Kuriosa

Hovedpersonen i "Nightmare on Elm Street"-filmene har et naturlig talent som anleggsgartner. Foto: New Line Cinema

Embla

Embla, den første kvinnen i norrøn mytologi, var skapt av en alm som drev i land, mens den første mannen, Ask, stammet fra en ask. Odin blåste liv i dem. Embla-navnet skal være fra ordet elmla som igjen er avledet av alm.

Livsforsikring

Almen var høyt verdsatt og en slags livsforsikring som kunne sikre overlevelse i nødår. Derfor var det mange steder klare regler for hvem som kunne nytte almene i utmarka. Det var ikke nødvendigvis den som eide jorda. Alm ble ansett som så verdifull at den ble brukt som brudegave og medgift. Dette var med på å sikre den nye familien mat og husdyrfôr.

Tuntre

Alm har blitt mye brukt som tuntre. Det finnes mange staselige almer rundt på norske gårder. Noen steder var det tradisjon å ofre til tuntreet på julaften. Det sies også at noen steder ble almen sett på som et hellig tre som ikke måtte felles. Gjorde en det, ville det gå en ille.

Ski og selvmord

Å bruke alm til ski er et eget kapitel. Spesialister har hevdet at trevirket er utmerket til ski, hardt, seigt og glatt. Her er det forskjellige oppfatninger og tradisjoner. Det ble sagt at almeski var så glatte at de var umulige å styre, og folketroen ville ha det til at fanden selv satt bakpå. Det var å sammenligne med selvmord å legge ut på almeski, og dersom det gikk en ille, kunne en derfor ikke bli gravlagt i vigslet jord.

Størrelse og alder

Den største almen som er målt her i landet er 32 m høy (1995) og står ved Haug kirke ved Hokksund i Buskerud. Stammene på gamle almer kan få enorme dimensjoner. Det er flere ganger målt stammeomkretser på over 8 m. Det er ikke enighet om hvor gammel almen kan bli, anslagene varierer fra 200 til 500 år. Det er vanskelig å finne eksakt alder på gamle trær, fordi stammene råtner inni og blir hule. Mye tyder på at almen hos oss kan bli over 400 år, kanskje henimot 500 år.

Nightmare on Elm Street

Elm Street er et av de vanligste gatenavnene i USA (15. plass). Grøsserfilmserien "Nightmare on Elm Street" skal ha fått dette navnet for å antyde at handlingen kunne skjedd "hvor som helst". Men filmene er jo ikke akkurat dokumentarer, da.

Publisert 5. mars 2013 09:25 - Sist endret 12. des. 2019 21:13