Kjennetegn om vinteren

Bark av alm. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Barken på de eldre trærne er lettest å kjenne igjen. Den er oppsprukket med langsgående, mørke furer. Barken får etter hvert dypere ribbe- og nettmønster og blir mørk gråbrun.

Unge trær har glatt, sølvgrå bark.

Knoppene er mørke med to forskjellige typer av rustfargete hår. Ytterst på de hårete årsskuddene er knoppene spisse, lenger inne avrundete.

Publisert 5. mars 2013 09:25 - Sist endret 12. des. 2019 21:13