Alm

Almen, Ulmus glabra, er treet kvinnen ble skapt av i følge norrøn mytologi. Så er du kvinne, er almen ditt tre.

Blad og frukter av alm. Foto: Kristina Bjureke, NHM

I gamle dager var alm en slags livsforsikring. I nødår var den en viktig kilde til næring, både for mennesker og dyr. Det hendte at en brud fikk med seg retten til et almetre i brudegave! Noen så på treet som hellig, og mente at den som hugget en alm ville bli rammet av en ulykke.

Alm er et av våre varmekjære edelløvtrær. Den har uanselige, vindpollinerte blomster. Frukten er en vinget nøtt som effektivt spres med vinden. Bladene har en karakteristisk skjev bladbasis og er rue å ta på. Den høyeste almen målt i Norge er 32 meter høy. Mye tyder på at almen hos oss kan bli 400-500 år.

Almesyken har blitt en trussel for almebestanden i Europa. Sykdommen skyldes sopper i slekten Ophistoma. Soppen får hjelp av askesplintboreren som effektivt sprer soppsporene fra tre til tre. Vi har dessverre vært nødt til å felle flere gamle almetrær i Botanisk hage pga. almesyken.

Publisert 5. mars 2013 09:23 - Sist endret 12. des. 2019 21:13